Czy pralka potrzebuje zerowania?

Pralka z prawidłowo podłączonym uziemieniem

Masz pralkę podłączoną do starej instalacji? Zastanawiasz się nad bezpieczeństwem swoim i swojej rodziny? Przeczytaj i rozwiej wątpliwości.

Bezpieczne podłączenie pralki do prądu

Pralka jest urządzeniem, które znajduje się w pierwszej klasie ochronności, co oznacza, że jego obudowa musi być podłączona do przewodu ochronnego. Niepodłączony przewód ochronny do pralki może spowodować, że na jej obudowie pojawi się napięcie zagrażające życiu. W sytuacji kiedy izolacja elektryczna pralki zostanie uszkodzona to w prawidłowych warunkach prąd upływowy powinien znaleźć drogę przewodem ochronnym, co z kolei powinno być wykryte przez wyłącznik różnicowoprądowy, który po zadziałaniu odcina obwód z uszkodzonym odbiornikiem. Niektóre z instalacji elektrycznych nie posiadają przewodu ochronnego, a tym samym również wyłączników RCD. W takich sytuacjach napięcie na obudowie urządzenia może występować bez żadnych widocznych nieprawidłowości, nawet dotyk dłonią może nie wiązać się z mrowieniem czy porażeniem prądem. Natomiast sytuacja, w której np. jedną ręką dotkniemy nieuziemionej pralki, która ma przebicie, a drugą ręką żeliwnego kaloryfera może być bardzo niebezpieczna. To samo tyczy sytuacji, w której stoimy gołymi stopami na mokrej podłodze, lub dotkniemy metalowej obudowy innego urządzenia, które tę obudowę ma podłączoną do przewodu ochronnego. Zerowanie gniazda jet często wskazane, natomiast w niektórych sytuacjach nie zwiększa to bezpieczeństwa, a wręcz w specyficznych warunkach może je obniżyć.

Dlatego prawidłowe podłączenie elektryczne urządzeń AGD warto powierzyć elektrykowi, który posiada odpowiednie kwalifikacje i narzędzia pomiarowe do tego żeby ocenić jakie rozwiązania w naszym mieszkaniu, domu są projektowymi i jakie ewentualnie nieprawidłowości występują oraz jakie rozwiązania można wprowadzić aby użytkowanie sprzętu AGD było bezpieczne dla nas i naszych bliskich.

Samo zerowanie polega na połączeniu przewodem o odpowiednim przekroju zacisków N i PE. Istotny jest sposób połączenia oraz kolejność łączonych elementów. Nieprawidłowo wykonane zerowanie zwiększa ryzyko porażenia prądem zamiast je zmniejszać. Należy pamiętać o prawidłowej polaryzacji. Pomylenie przewodów fazowych z neutralnymi (czasami kolorystyka jest niepoprawna) może doprowadzić do wystąpienia napięcia 230V na obudowach urządzeń.

Czy każde gniazdko elektryczne z bolcem ma uziemienie? Niestety nie każde. Sam bolec może nie być do niczego podłączony. Czasami dochodzi do niebezpiecznej sytuacji, gdy instalacja posiada przewody ochronne ale są one niepodłączone do uziemienia lub do przewodu PEN, a są podłączone do bolców ochronnych w gniazdach. Gniazdka elektryczne mają wtedy wystający metalowy bolec, na którym występuje napięcia rzędu kilkudziesięciu voltów pochodzące z przewodów fazowych.

Uziemienie pralki jest rzeczą niezbędną, czy zostanie to zrealizowane poprzez zerowanie czy połączenie ochronne jest koljenym krokiem do bezpiecznego podłączenia pralki. Z całą pewnością instalacje z przewodami ochronnymi, w których znajdują się urządzenia kontrolujące prądy upływu są bezpieczniejsze od tych w których stosuje się zerowanie.

Skomentuj