Dlaczego wybija bezpiecznik przy liczniku?

Licznik energii elektryczne jednofazowy i trójfazowy oraz bezpieczniki przedlicznikowe typu ES

Dlaczego wybija bezpiecznik przy liczniku? Co odpowiada za wybijanie zabezpieczeń przedlicznikowych? Poznaj przyczyny tej usterki elektrycznej

Przyczyny wybijania bezpieczników przy liczniku


Zabezpieczenie przedlicznikowe

Bezpiecznik przy liczniku może wybijać z powodu przeciążenia, zwarcia, wadliwego urządzenia, nieprawidłowego podłączenia. Ten artykuł nawiązuje do sytuacji, w której licznik znajduje się na zewnątrz budynku, lokalu i wraz z nim w szafce, zamontowane są również bezpieczniki przedlicznikowe. W blokach z wielkiej płyty gdzie licznik znajduje się wewnątrz lokalu, bezpieczniki znajdują się we wspólnej szafce z licznikiem ale nie są to te bezpieczniki, o których mowa w tytule tego artykułu. Przez bezpieczniki przy liczniku, rozumiem tutaj bezpieczniki przedlicznikowe, które zamontowane są zwykle w szafce w granicy posesji, na elewacji budynku lub na słupie energetycznym. W artykule poruszam jedynie sytuacje, wybijania bezpieczników typu ES.


Wybija bezpieczniki przy liczniku i w rozdzielnicy w domu

Jeżeli wybija równocześnie któreś z zabezpieczeń w wewnętrznej rozdzielnicy i zabezpieczenie przedlicznikowe to oznacza, że w instalacji występuje zwarcie lub został podłączony odbiornik o bardzo dużym poborze prądu. Jeżeli po ich wybiciu, ponowne załączenie jedynie bezpieczników przy liczniku nie spowoduje ich ponownego zadziałania to uszkodzenie dotyczy obwodu, który wcześniej został odłączony przez zadziałanie bezpiecznika w rozdzielnicy. Jeżeli natomiast niezależnie wybijają zabezpieczenia przy liczniku jak i w rozdzielnicy to problem dotyczy rozdzielnicy lub okablowania. Możliwe, że konieczne będzie sprawdzenie ciągłości przewodów i rezystancji izolacji. Jeżeli sytuacja była jednorazowa to mogło dojść do zwarcia, którego już nie ma, ponieważ prąd zwarciowy przepalił przewodnik. Takie miejsce dobrze zlokalizować ponieważ może być ono w przyszłości przyczyną poważniejszej awarii. Do lokalizacji zwarcia można dojść przez odłączanie odbiorników od sieci. Natomiast często zwarcia są zlokalizowane w puszkach elektrycznych, kontaktach, włącznikach, oprawkach oświetlenia lub lampach oraz tablicach bezpiecznikowych.


Wybija zabezpieczenie przy liczniku ale nie w domu

Jeżeli wybija jedynie bezpiecznik przy liczniku to możliwe, że poszczególne obwody nie są przeciążone ale suma poboru mocy przez wszystkie odbiorniki przekracza wartość nominalną zabezpieczenia przy liczniku. Zwłaszcza jeżeli bezpiecznik wybija po kilkunastu lub kilkudziesięciu sekundach. Natomiast jeśli zadziałanie bezpiecznika jest szybkie, wręcz natychmiastowe, to uszkodzenie może mieć charakter zwarciowy. Jeżeli bezpieczniki w rozdzielnicy są wyłączone, a wybija bezpiecznik przy liczniku to uszkodzenie może mieć miejsce właśnie w skrzynce licznika lub uszkodzony został przewód od licznika do rozdzielnicy. Bezpieczniki również mogą ulec awarii. Często skrzynka z licznikiem nie jest szczelna, a wilgoć nie sprzyja trwałości aparatów elektrycznych. Również rzadka obsługa skrzynek licznikowych sprawia, że dochodzi tam do awarii, przyczyną są zwykle zaśniedziałe przewody i poluzowane zaciski. Przewody WLZ znajdujące się w ziemi, mogą ulec uszkodzeniu zwłaszcza jeśli nie zostały zamontowane w prawidłowy sposób lub na jej trasie niedawno były prowadzone prace ziemne.


Elektryk 24/7 ‣ Usługi elektryczne ‣ Pogotowie elektryczne KrakówBlogDlaczego wybija bezpiecznik przy liczniku? Skomentuj