Elektryk 24/7

Kraków Wieliczka

786 210 287 Logo - Elektryk 24/7 - E247 Kraków Wieliczka

E247

Pogotowie elektryczne

Rozdzielnica elektryczna

Pogotowie elektryczne w Krakowie i Wieliczce

Specjalistyczny miernik pogotowia elektrycznego

Od wielu lat naprawiam instalacje elektryczne jako pogotowie elektryczne. Pomagam przy wystąpieniu braku prądu. Usuwam skutki spięć, przetężeń. Wykrywam przyczyny zwarć i przeciążeń. Pomagam kiedy wybija korki, spaliły się przewody lub coś iskrzy. Większość awarii prądu usuwam w ciągu pierwszej godziny swojej pracy. Załączam cennik

Mogę naprawić Państwa instalacje, mogę ją również zmodernizować tak aby w przyszłości nie sprawiała problemów. Wiem jakie uszkodzenia występują w instalacjach elektrycznych i jakie sa możliwe przyczyny tych uszkodzeń. Umiem zlokalizować przerwę w instalacji, posiadam urządzenia do pomiaru ciągłości i rezystancji przewodów. Wiem również jak zlokalizować zwarcie w instalacji i je usunąć.

Moje pogotowie elektryczne zajmuje się zarówno prostymi usterkami elektrycznymi typu: wymiana gniazdka, uszkodzonego przewodu, przepalonego bezpiecznika. Jak również kompletną wymianą okablowania awaryjnej instalacji wraz z wymianą rozdzielnicy. Mogę dokonać modernizacji instalacji tak aby wyeliminować ryzyko ponownej awarii elektrycznej. Dzięki kamerze termowizyjnej i miernikowi impedancji pętli zwarcia mogę wykryć wszystkie nieprawidłowe połączenia. Prowadzę całodobowy dyżur.

786 210 287

Co robić jeśli nie ma prądu?

Na początek warto zorientować się czy nie ma prądu tylko w naszym lokalu czy też problem dotyczy również naszych sąsiadów.

Jeżeli brak prądu wystąpił tylko w naszym domu, mieszkaniu, to warto sprawdzić stan pozycji bezpieczników oraz licznika energii elektrycznej. Jeżeli bezpieczniki są załączone, a nasz licznik energii nie wyświetla żadnych informacji to należy sprawdzić bezpieczniki przedlicznikowe. Należy zachować szczególną ostrożność. Często są one trudno dostępne i zaplombowane, w niepewnym stanie technicznym. Zdarza się, że do sprawdzenia stanu zabezpieczenia będzie potrzebny elektryk. Współczesne domy posiadają zabezpieczenia w granicy posesji i dostęp do nich jest zwykle łatwy i w miarę bezpieczny.

Plomby na zabezpieczeniu nie mogą zostać zerwane bez wcześniejszej zgody zakładu energetycznego. Jeżeli stan zabezpieczenia przedlicznikowego jest nieznany to mogą się Państwo dowiedzieć o stanie sieci telefonicznie. W Krakowie i Wieliczce dystrybucją energii elektrycznej zajmuje się TAURON Dystrybucja. Wszelkie awarie sieci energetycznej można zgłosić telefonicznie pod numerem 991. Pod tym samym numerem można uzyskać informacje o wyłączeniach. Jeżeli brak prądu dotyczy tylko jednej nieruchomości, a infolinia TAURON nie ma informacji na tematy awarii i innych zgłoszeń z tego obszaru, to problem z brakiem prądu leży najprawdopodobniej po stronie Państwa własności i należy wezwać pogotowie elektryczne lub uprawnionego elektryka.

Jeżeli któryś z bezpieczników jest w pozycji OFF lub zero to usunięciu przyczyny jego zadziałania należy go podnieść do pozycji ON lub jeden. Jeżeli bezpiecznik znów zadziała to problemem jest przetężenie w instalacji. Przyczyn może być bardzo wiele, od uszkodzonego odbiornika po awarię aparatury rozdzielnicy.

Czy pogotowie elektryczne to pogotowie energetyczne?

Uszkodzone bezpieczniki

Pogotowie elektryczne to usługa firm dotycząca domu, mieszkania. Natomiast pogotowie energetyczne zajmuje się siecią dystrybucyjną energii elektrycznej.

Pogotowie energetyczne to służba, której celem jest utrzymanie stałych dostaw energii elektrycznej. To oni odpowiadają za prawidłowe działanie i stan infrastruktury energetycznej. To bardzo odpowiedzialne zajęcie. Obsługują stacje trafo, słupy energetyczne, zajmują się infrastrukturą którą dostarczana jest energia do naszych domów, mieszkań fabryk. Dokonują odłączeń od sieci, współpracują ze strażą pożarną. Ich praca jest niebezpieczna, a kompetencje wysokie. Pojazdy pogotowia są pojazdami uprzywilejowanymi.

Pogotowie elektryczne to dyżur świadczony przez wiele prywatnych firm. Polega on na całodobowej pomocy przy instalacjach elektrycznych głównie nN czyli do 1000V. Pogotowie elektryczne nie zajmuje się usterkami sieci dystrybucyjnej. Zwykle punkt podziału własności instalacji określony jest na złączu kablowym lub zabezpieczeniu przedlicznikowym.

Pogotowie energetyczne zajmuje się awariami sieci do punktu podziału własności. Pogotowie elektryczne zajmuje się usterkami już na terenie właściciela posesji, w domu lub mieszkaniu. Pogotowie elektryczne to nie pogotowie energetyczne, choć w jednym i drugim miejscu pracują wykwalifikowani elektrycy to różnica jest bardzo duża i nie są to służby zamienne.

Jeżeli problem z prądem dotyczy więcej niż jednego budynku, jednej posesji to zdecydowanie warto zadzwonić na pogotowie energetyczne. Natomiast jeśli awaria dotyczy jednego obiektu, jego części, nie działają nam niektóre gniazdka elektryczne, to o pomoc warto zgłosić się do pogotowia elektrycznego.

Jeżeli zagrożone jest czyjeś życie lub mienie znacznej wartości to powinniśmy skontaktować się z pogotowiem energetycznym ponieważ to oni mogą odłączyć obiekt od sieci energetycznej, a także mogą synchronizować swoje działania z innymi służbami, jak straż pożarna. Mają dostęp do infrastrukry energetycznej dzięki systemom jednego klucza.

Czym spowodowana może być awaria prądu?

Pogotowie elektryczne zajmuje się usuwaniem awarii prądu, które mogą powstać z wielu przyczyn. Czasami jest to wada fabryczna, częściej błąd montażu, niewłaściwa eksploatacja, najczęściej brak przeglądów. Przyczyny braku prądu:

  • pogorszenie właściwości mechanicznych i izolacyjnych tworzyw sztucznych, czego skutkiem są przebicia izolacji prowadzące do spięcia lub zwiększenia prądów upływu; czynnikami przyspieszające to promieniowanie UV i wysoka temperatura
  • utrata sprężystości elementów stykowych co powoduje wzrost rezystancji styku, zwiększoną emisję ciepła, przerwę w obwodzie, czasami powstanie łuku elektrycznego i spalenie elementu
  • wypalenie styków łączników, które może doprowadzić do zgrzania styków lub pogorszenia powierzchni kontaktu, a tym samym brakiem możliwości włączenia lub wyłączenia urządzenia
  • korozja, utlenianie połączeń elektrycznych co prowadzi również do możliwości braku prawidłowego kontaktu, zwiększenia oporu elektrycznego, iskrzenia podczas załączania; korozja może spowodować pojawienie się napięcia na obudowie urządzenia
  • mechaniczne uszkodzenie instalacji np. przewiercenie przewodów to częsta przyczyna awarii prądu, możliwe konsekwencje to: przerwa w obwodzie spowodowana przecięciem przewodu i brak działania urządzenia lub zadziałanie różnicówki; zwarcie i wyzwalanie ESów
  • zalanie, zawilgocenie instalacji; izolacja takich obwodów traci swoje zdolności izolacyjne, występują prądy upływowe, powstają ścieżki węglowe, które przewodzą mimo wyschnięcia izolacji
  • zwarcia i przeciążenia są szczególnie niebezpieczne w obwodach w których zamontowano bezpieczniki o większym prądzie zadziałania niż oryginalne; przepływ prądu zwarciowego, nie ograniczony w stosunkowo krótkim czasie może stopić izolację przewodów, stopić lub zespawać styki aparatów.

Brak prądu, najczęstsze przyczyny

Przyczyny braku prądu można podzielić te zlokalizowane po stronie dystrybucji oraz te po stronie odbiorcy. Jako pogotowie elektryczne, omówię te po stronie odbiorcy. Najczęstsze przyczyny powodujące brak prądu zostały wymienione w tabeli obok.

Brak prądu, najczęstsze przyczyny
PrzyczynaObjawy
uszkodzenia sprzętu AGDniedziałający sprzęt; przepalanie bezpieczników; zadziałania RCD i ESów
zalania i zawilgoceniawyłączanie różnicówki
uszkodzenia aparatury rozdzielnicbrak napięcia w odbiornikach
uszkodzenia osprzętubrak napięcia, zadziałania ESów
uszkodzenia okablowaniaprzepalanie bezpieczników, zadziałania RCD i ESów, brak napięcia
wyładowania atmosferyczne brak napięcia, zadziałania bezpieczników
przeciążenie obwodu przepalenie bezpiecznika, wybicie ESa

Niektóre awarie występuję przy okazji remontów, choć czasami ciężko znaleźć jakieś powiązanie to w końcu okazuje się, że nikt nie sprawdził drogi przewodów w ścianie. Jeden wkręt może zrobić różnice spowodować spięcie. Czasami prace remontowe w ekipie bez wykwalifikowanych elektryków warto skonsultować z pogotowiem elektrycznym.

Pracuję jako pogotowie elektryczne, skutecznie radząc sobie z lokalizacją wyżej wymienionych przyczyn awarii prądu i ich usuwaniem ich skutków.

Wyładowania atmosferyczne jako przyczyna awarii prądu

Usuwanie skutków wyładowań często wymaga wymiany ochronników przepięć i wykonania pomiarów ciągłości przewodów oraz ich stanu izolacji. Uderzenie piorunu może uszkodzić instalację odgromową tym samym należy dokonać jej oględzin i pomiarów. Przewody zasilające mogą ulec przepaleniu lub wyrwaniu z zacisków. Pogotowie elektryczne pomaga usunąć skutki wyładowań atmosferycznych, sprawdzi stan instalacji oraz wymieni uszkodzoną aparaturę lub okablowanie.

Podstawowa ochrona przed skutkami wyładowań atmosferycznych to ochronniki przepięciowe. Prawidłowe zadziałanie ochronników zależne jest od sprawnej instalacji uziemiającej. Parametry instalacji odgromowej zmieniają się w czasie. Dlatego ważne są okresowe kontrole rezystancji uziomów. Wyładowania w czasie burzy mogą dokonać uszkodzeń na dwa sposoby:

  • przepływ prądu piorunowego - to sytuacja, w której piorun uderza w sieć energetyczną zasilającą obiekt; towarzyszy temu przepływ prądu piorunowego, którego natężenie może sięgać dziesiątek tysięcy amperów, a napięcie dziesiątek milionów woltów; brak ochronników przepięć w instalacji w takim wypadku, zaskutkuje tym, że wyładowanie atmosferyczne uszkodzi urządzenia elektroniczne oraz instalację wraz z aparaturą rozdzielczą
  • impuls elektromagnetyczny - spowodowany wyładowaniem indukuje duże napięcie w instalacji, wnika do wnętrza budynku; w przypadku braku ochronników przepięciowych nawet dalekie uderzenie pioruna może uszkodzić urządzenia elektroniczne podłączone do instalacji, natomiast sama instalacja elektryczna i aparatura rozdzielcza mogą wymagać jedynie przeglądu

Wezwania pogotowia elektrycznego

Zaciski płyty grzewczej
Zwarcie na zaciskach płyty indukcyjnej
Spalony aparat elektryczny i przewody
Upalone zero, przerwa w N
Wnętrze rozdzielnicy
Niesprawny wyłącznik różnicowy
Gniazda bezpieczników topikowych
Uszkodzone styki i wstawki kalibrowane
Przewody i złączki w puszcze
Naprawa spalonej puszki elektrycznej
ESy w obudowie
Wymiana skrzynki bezpiecznikowej
Uszkodzony kompensator mocy biernej
Spalony stycznik baterii kondensatorów
Wnętrze szafki przyłączeniowej
Zniszczony zacisk neutralny od WLZ
Widok z kamery termowizyjnej
Termowizyjna kontrola grzałek patronowych

Częste pytania do pogotowia elektrycznego, FAQ

Częste pytania do pogotowia elektrycznego, FAQ
Pytanie Odpowiedź
Czy pogotowie elektryczne obsługuje cały Kraków? Moje pogotowie elektryczne obsługuje cały Kraków, szczególnie część południową i wschodnią Krakowa i Wieliczkę. Pogotowie elektryczne zlokalizowane jest w dzielnicy XII Krakowa, Bieżanów-Prokocim. Bez znaczenia na porę dnia, mam dobry dojazd do osiedla Złocień, jak i Kurdwanów. Dotarcie do centrum i strony zachodniej Krakowa może być wydłużone w godzinach porannego i popołudniowego szczytu
Ile trwa przyjazd pogotowia elektrycznego do Wieliczki? Dojazd pogotowia elektrycznego do Wieliczki trwa zwykle 30-60minut. Z powodu lokalizacji pogotowia blisko węzła autostrady A4 i drogi krajowej nr 94, w Wieliczce od strony Krakowa, mogę być już po 15 minutach. Dojazd do okolic wschodniej części Wieliczki potrwa dłużej, a realizacja wezwania do wschodnich okolic Wieliczki np: Biskupic lub Szczygłowa, zwykle trwa godzinę. Szybciej mogę pojawić się w okolicach Golkowic, Sygneczowa i Sierczy, zwykle trwa to pół godziny. Dojazd do centrum Wieliczki jest nieco dłuższy
Czy pogotowie elektryczne pomoga z ubezpieczeniem? Posiadam świadectwa kwalifikacyjne dozoru i eksploatacji czyli, tzw. uprawnienia elektryczne. Prowadzę zarejestrowaną działalność. Każdą moją interwecję mogę rzetelnie udokumentować i wystawić protokoły opisujące zakres uszkodzeń wraz z potencjalną przyczyną i zakresem prac wymaganych do realizacji naprawy. Posiadam zalegalizowany sprzęt pomiarowy. Wykonuję pomiary okresowe instalacji elektrycznej
Czy pogotowie elektryczne może zdjąć plomby? Pogotowie elektryczne nie może zdjąć plomb z zabezpieczeń przedlicznikowych i plomb licznika bez zgody zakładu dystrybucyjnego. Natomiast zgoda może być uzyskana telefonicznie i często realizuje jej uzyskanie. Dopełnienie tych formalności przed podjęciem naprawy jest istotne jeśli nie chcemy zostać oskarżeni o kradzież energii elektrycznej. Po zdjęciu plomb, należy je zachować
Czy pogotowie elektryczne zajmuje się licznikiem? Licznik energii elektrycznej jest własnością zakładu energetycznego. Pogotowie elektryczne może określić czy licznik jest sprawny, czy dochodzi do niego napięcie i ewentualnie zgłosić konieczność jego wymiany. W czasie niektórych wezwań demontuję licznik, ponieważ uszkodzenia instalacji elektrycznej, znajdują się w miejscach ukrytych pod tablicą licznikową lub dotyczą przewodów podłączonych pod zaciski licznika
Jaki jest cennik pogotowia elektrycznego? Tutaj znajdziesz cennik usług elektrycznych w tym cennik pogotowia elektrycznego. Koszt dojazdu może być zależny od pory dnia, co wiąże się przede wszystkim z natężeniem ruchu na drodze, a tym samym czasem poświęconym na dotarcie na miejsce. Za dojazd do najbliższej okolicy pogotowia elektrycznego nie jest naliczana dodatkowa opłata. Wizyta w środku nocy jest droższa. Wszelkich informacji chętnie udzielam telefonicznie, zapraszam do kontaktu. Płatności można dokonywać również przelewem